Descriere proiect

În perioada 31 martie 2023 – 31 decembrie 2023 S.C. OPHTA TOP S.R.L a derulat proiectul ”Investiții destinate capacității de prestare servicii de către OPHTA TOP SRL”, cod MySMIS 161171.

Scopul proiectului îl reprezintă diversificarea serviciilor și creșterea calității acestora prin investiția în echipamente de optică medicală și oftalmologie de înaltă performanță tehnologică, obiectivele propuse fiind:

  • satisfacerea nevoilor potențialilor clienți de servicii de oftalmologie și optică medicală, prin oferirea de servicii noi, diversificate și de înaltă calitate.
  • creșterea calității serviciilor de oftalmologie și optică medicală oferite clienților, prin achiziția unor echipamente performante, menite să răspundă unei categorii diversificate de public.
  • creșterea progresivă a ratei de satisfacție a potențialilor clienți/pacienți, prin stabilirea și consolidarea unei relații durabile cu aceștia.
  • creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului cu cel puțin 15% prin oferirea de servicii în domeniul oftalmologiei și al opticii medicale, adaptate cerințelor din ce în ce mai diversificat a potențialilor clienți, cu accent pe extinderea acestora spre grupe de vârstă mici și foarte mici.

Astfel, rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

  • Dotarea companiei cu 11 echipamente specifice în vederea diversificării gamei de servicii oferite care nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu
  • extinderea activității firmei;
  • implementarea de servicii medicale adresate pentru copiii cu vârsta de 5 luni+;
  • achiziționarea de echipamente specifice care nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu;
  • creșterea productivității muncii cu minimum 15% în anul 3 de sustenabilitate a investiției, față de anul 2020.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.250.126,97 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 988.819,85 lei, respectiv 95% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”, Ajutor de minimis.