Comunicat încheiere proiect

– COMUNICAT DE PRESĂ –

Anunț privind finalizarea proiectului „Investiții destinate capacității de prestare servicii de către  OPHTA TOP SRL”

S.C. OPHTA TOP S.R.L., cu sediul social în localitatea Năvodari, oraș Năvodari, strada Tașaul, bloc T3, scara

B, etaj 2, apartament 27, județul Constanța, cod de identificare fiscală RO32234379, înregistrată la Registrul

Comerțului sub nr. J13/2050/2013, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea contractului de finanțare nr.

245/POC/411/AM încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de

Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, pentru implementarea proiectului

„Investiții destinate capacității de prestare servicii de către S.C. OPHTA TOP S.R.L.”, ID 161171.

 

Anunt finalizare proiect OPHTA TOP